superslot

การดูกราฟ Forex ช่องทางรวย

ถ้าคิดจะเป็นเทรดเดอร์ สิ่งแรก ที่จะต้องทำเป็นนั่นก็คือ การดูกราฟ Forex เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้ที่จะทำเงินในตลาด Forex เพราะการอ่านกราฟ เสมือนเป็นภาษาสากลของนักลงทุน เพราะไม่ว่าตลาดทุนไหน ๆ ก็จะมีวิธีดูที่คลาย ๆ กัน จะแตกต่างกันก็เพียงนิสัยของกราฟเท่านั้น ก่อนอื่นขอเล่าให้เข้าใจง่าย ๆ ก่อนว่า จริง ๆ แล้ว กราฟคืออะไร? มีความเป็นมาอย่างไร?

วิธีการดูกราฟ forex

การดูกราฟ Forex ในหลายปีก่อน จะต้องบันทึก ใส่กระดาษเท่านั้น โดยจะอาศัย ราคาปิดของกราฟ เป็นการบันทึก ตามช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อดูแนวโน้ม ของราคา และดูว่าราคา จะมีทิศทางต่อไป อย่างไร ต่อมา ในยุคที่คอมพิวเตอร์ เข้ามาอย่างแพร่หลาย จึงมีการพัฒนา ใช้กราฟที่สามารถ เคลื่อนที่ และบันทึกราคาได้ โดยอัตโนมัติ โดยกราฟแบบ แรกจะใช้ราคาปิดเท่านั้นหรือ ที่เรียกว่ากราฟลายเส้น แต่ไม่ค่อยได้รับ ความนิยมมากนัก เพราะกราฟลายเส้น ไม่สามารถบอกข้อมูล ได้เท่าที่ควร

กราฟอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ บาร์ชาร์ต กราฟประเภทนี้สามารถบอกได้ทั้งราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และกราฟอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่ง คือกราฟแท่งเทียน ที่สามารถบอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทั้งราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ทั้งความแรงของกราฟ โดยกราฟแท่งเทียนนี้ถูก คิดค้นโดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่น

โดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่น ที่ได้ทำการบันทึก ราคาข้าว ให้อยู่ในรูปแบบกราฟ แท่งเทียน เพื่อใช้ดูราคาข้าว เท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบคือ รูปแบบแท่งเทียนที่มีลักษณะซ้ำ ๆ ทั้งยังสามารถคาดการณ์ราคาข้าวในยุคนั้นได้อย่างแม่นยำ ถึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในสายเทคนิค จะนิยมใช้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมของราคาหรือแท่งเทียน จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ จึงมีการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ ไว้เขียนเป็นตำรา และถ้าสามารถอ่านกราฟแท่งเทียนได้

การอ่านกราฟ forex

ก็จะสามารถลงทุนอะไรก็ได้ในโลกนี้ ที่ใช้กราฟแท่งเทียน การ ดู กราฟ Forex นอกจากจะดูกราฟแท่งเทียนที่เป็น เสมือนการบันทึก การเคลื่อนไหว ของราคาแล้ว โดยทั่วไปส่วนใหญ่คนที่ใช้โปรแกรม MT-4 ในการเทรด จะเห็นได้ว่าขอบล่าง ของกราฟจากซ้ายไปขวา ตรงนี้จะบอกถึงช่วงเวลา ส่วนทางด้านขวา มือจากบนลงล่างใน ส่วนตรงนี้จะบอก ถึงระดับของราคาของค่าเงินต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า

การดูกราฟ Forex เพียงหนึ่งกราฟ สามารถบอกข้อมูลที่จำ เป็นต่อการเทรด ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา ระดับราคา ราคาเปิด ราคาปิดของช่วงเวลานั้น ๆ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ๆ พร้อมทั้งแท่งเทียนที่สามารถบอกได้ถึงความแรงของกราฟ และรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวต่าง ๆ ที่มีการบันทึกเอาไว้ ในแต่ล่ะช่วงเวลาในการ ดู กราฟ Forex ก็จะมีนัยสำคัญที่แตกต่างกันในแต่ละ Time Frame เพราะในตลาด Forex จะมีทั้งเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้ง AI และ EA ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรมองหาแนวโน้ม หรือมุมมองของผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาด

การ ดู กราฟ Forex สิ่งที่จะสามารถบอกได้ถึงมุมมองของผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดนั้นได้ก็คือ Time Frame ใหญ่ เช่น H4 ขึ้นไป ที่จะสามารถบอกได้ถึงแนวโน้มรายสัปดาห์ขึ้นไป เพราะการเข้าเทรดทางเดียวกันกับแนวโน้มใหญ่ แม้จะไม่สามารถเข้าในจุดที่ดีที่สุดได้ก็มีโอกาสที่จะบวกได้ เพราะเทรดตามผู้คนส่วนใหญ่ในตลาดนั่นเอง การ ดู กราฟ Forex แม้ว่าจะสามารถบอกได้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการเทรด

โดยการดูอดีตเพื่อคาดการณ์อนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่กราฟไม่สามารถบอกได้นั่นก็คือ ข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่มีผลทำให้เกิดการผันผวนของกราฟ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะกราฟก็จะกลับเป็นไปตามมุมมองของผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ดังเดิม นอกจากนี้การ ดู กราฟ Forex นักลงทุนต่างมีทฤษฎีต่าง ๆ จากแนวคิดและความเชื่อของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเทรดในอดีต นำมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นแนวโน้ม หรือความน่าจะเป็นของราคา เช่น กราฟแท่งเทียน พ่อค้าชาวญี่ปุ่นได้ทำการบันทึกรูปแบบการกลับตัวเอาไว้ ถ้าเกิดรูปแบบนั้น ๆ ขึ้นอีก ก็จะมีโอกาสกลับตัวมากถึง 70-80 % หรือถ้ากราฟเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแล้วทะลุกรอบไปทางใดทางหนึ่ง มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางนั้น ๆ ต่อเนื่องไปอีก

การดูกราฟ Forex ยังมีทฤษฎีอีกมากมาย ที่จะใช้นำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ การเคลื่อนที่ของราคา อีกทั้งยังมีการสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอีกหลายตัว ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กราฟให้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูเทรนด์ วัดความแกว่งของราคา ชี้จุดที่มีการซื้อขายมากเกินไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้สามารถตัดสินใจในการเข้าเทรดได้ เพียงแค่สามารถอ่านกราฟได้ ดูกราฟเป็น ไม่ว่าตลาดอะไรบนโลกใบนี้ที่ใช้กราฟทางเทคนิค เพียงศึกษานิสัยของสินค้าประเภทนั้น ๆ ก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มของราคา หาจุดเข้าทำกำไรได้อย่างแน่นอน

บทความที่น่าสนใจ