superslot

SGS

 

 SGS 01

SGS คืออะไร

SGS เป็นผู้นำในการบริการด้านการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  การทดสอบ และการรับรองระบบ  เช่น  เกษตร แร่ น้ำมัน ก๊าซ การบริการ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  ฯลฯ และเป็นที่รู้จักในมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลกได้รับการยอมรับเป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับมาตรฐาน จึงทำให้ได้รับความวางใจแก่ผู้ผลิตในการนำสินค้าเข้าไปตรวจสอบเพื่อเพิ่มความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค  จึงทำให้ SGSมีเครือข่ายมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก  มีองค์กรที่ได้รับการรับรองจากSGS มากกว่า 80,000 องค์กร 

ด้วยเพราะ SGSเป็นผู้นำในการให้การรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ ISO 9001 : 2000 , ISO 14001 : 2004
SGS 02

โปรแกรม Secondary Grading System

เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต ทาให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย นักเรียนสามารถดูผลการเรียนไดด้วยตนเอง

การใช้งานโปรแกรมSGSสามารถทาได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านเว็บไซต์ https://sg s.bopp-obec.info

2. ผ่านแอพพลิเคชั่น S GSFor Students (ดาวน์โหลดได้เฉพาะใน play store เท่านั้น)

sgs 05

ยกระดับงานตรวจสอบ

วันนี้ เอสจีเอส จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างสังคมที่ดีขึ้น

เอสจีเอส (ประเทศไทย) คือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ในฐานะองค์กรชั้นนำของโลกที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี มีผลงานในการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบให้กับบริษัททั้งในประเทศและบริษัทต่างประเทศที่ส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนับพันบริษัท  วันนี้ เอสจีเอส มีความพร้อมในการเข้ารับงานตรวจสอบในทุกความต้องการของธุรกิจ  จากการเป็นผู้นำในการตรวจสอบและทดสอบ สินค้าในกลุ่มค้าปลีกมากกว่า 50%   ของตลาดโดยรวม

ศุภมิตร จตุพรฆ้องชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  ปัจจุบัน เอสจีเอสมีขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ 1) การรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการ ให้ได้ตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO  2) การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร, น้ำมัน หรือสินค้าอุตสาหกรรม และ 3) การตรวจสอบสินค้าตั้งแต่สินค้าอุปโภค-บริโภค อาหาร ไปถึงถึงแร่ ถ่านหิน

และในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ  เพื่อนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกของการรับบริการให้มากยิ่งขึ้น เอสจีเอส  ก็ได้ปรับตัวเพื่อเข้าสู่โมเดลธุรกิจในยุค Thailand 4.0  ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับคุณภาพและรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ

ศุภมิตร กล่าวว่า ปัจจุบันหลาย ๆ การให้บริการ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เอสจีเอส ได้มีการพัฒนาระบบ (Platform and System) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ที่ได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการ โดย 3 บริการสำคัญที่มีการพัฒนาระบบพร้อมให้บริการ ประกอบด้วย

Digi Comply เป็นการรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย จากทั่วโลก ขึ้นไว้บนคลาวด์ อัพเดทให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั่วโลกได้ทราบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินธุรกจได้อย่างราบรื่น

Transparency One เป็นระบบการนำข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มา แหล่งผลิต ขึ้นไว้บนคลาวด์ ทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้แทนจำหน่าย เจ้าของช่องทางการจำหน่าย จึงถึงผู้บริโภค สามารถรู้ถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QR Code เน้นที่สินค้าบริโภค

“Transparency One ถือเป็นเทรนด์ที่สังคมต้องการ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ผู้บริโภคสามารถรู้ถึงที่มาของวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ขณะที่เจ้าของสินค้าก็สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิต ควมคุมคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าของช่องทางจำหน่าย โดยขณะที่ห้างค้าปลีกหลายรายให้ความสนใจ”

EQSS เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับ Transparency One แต่จะเน้นด้านสินค้าอุปโภค  เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องสำอาง  ดูข้อมูลแหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการบริหารการผลิต  บริหารซัพพลายเชน หาแหล่งผลิตที่ช่วยให้ได้คุณภาพ และต้นทุนดีที่สุด

นอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Report และระบบ Inspection Online ที่ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการสำหรับลูกค้าอีกด้วย ลูกค้าสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเอสจีเอสได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และผลการทำงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

“การปรับบริการของเอสจีเอสสู่ดิจิทัล สามารถรับรองผลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับให้ขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจสอบเร็วขึ้น ช่วยให้งานของลูกค้ารวดเร็วขึ้น  อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยมีความเข้าใจด้านกฏ ระเบียบ และมาตฐานต่างๆ  โดยลูกค้าสามารถใช้บริการข้อมูลต่างๆโดยการสมัครเป็นสมาชิกกับเอสจีเอส 1 บริษัท ต่อ 1 แอคเคาท์ ค่าบริการ 15,000 บาทต่อปี”

สำหรับแผนการรุกธุรกิจในปีนี้ของเอสจีเอส

ศุภมิตรกล่าวว่า  มองไปถึงสินค้ากลุ่ม Fresh Food เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีความเสี่ยงในด้านการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องมีความสดใหม่ในทุกวัน มีกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อน และการบริหารจัดการการขนส่งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คงคุณภาพขณะที่ถึงมือผู้บริโภค จึงไม่แปลกที่การแข่งขันทางการตลาดของแต่ละค้าปลีก จะใช้คุณภาพและความพึงพอใจต่อสินค้าประเภทนี้เป็นตัวตัดสิน

เอสจีเอสจึงได้นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่เน้นให้บริการ ควบคุมและตรวจสอบสินค้าประเภท Fresh Food ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิตจนถึงนำมาวางไว้ที่ shelf ใน Retail เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง Retail เองและยิ่งไปกว่านั้นคือผู้บริโภค   โดยมีการนำกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสินค้าประเภท fresh food เข้ามารวมกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแบบ real time ซึ่งทำให้โรงงานแต่ละโรงงาน หรือ retail สามารถที่จะวางแผนและรับมือกับการควบคุมคุณภาพได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ SGSสามารถพัฒนาระบบให้เป็นไปตามรูปแบบและกระบวนการที่แต่ละ retail ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแต่ละหน่วยงานของลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานของสินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

อีกธุรกิจสำคัญคือ  ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่การขายน้ำมันอีกต่อไป หากรวมการบริการอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในปั๊มน้ำมัน จุดนี้เองที่ทางเอสจีเอส เล็งเห็นว่าบริการที่หลายหลายของบริษัท สามารถเข้าไปช่วยตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มได้ โดยเอสจีเอสได้ออกแบบการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า Fuel Retail Services

Fuel Retail Services ประกอบไปด้วยการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจตั้งแต่ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มอยู่ในช่วงของการวางแผนการก่อสร้าง เรื่อยไปจนถึงขณะดำเนินการก่อสร้าง และที่สำคัญสุดคือเมื่อปั๊มเปิดให้บริการแล้วนั้น มีคุณภาพของน้ำมัน ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ รวมถึงมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพในภาพรวม และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

นอกจากนั้นในส่วนของการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารและยา ที่เป็นหน้าที่ของ อย. ทางเอสจีเอส ก็เตรียมเสนอตัวเข้ามารับงานในส่วนที่ อย.ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะงานล้นมือ ส่วนนี้ทางเอสจีเอส ก็มีทีมงานที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้เต็มที่ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบระดับโลก1

บทความที่น่าสนใจ